Voor een goed doel

  • door
Portretje van Bart Buijs

Om meer buren enthousiast te maken om onze wijk duurzamer te maken, is er deze website, helemaal toegewijd aan dat doel. Nou ja….we zijn nèt begonnen de site te maken.
In de website willen we onze buurtgenoten meenemen in onze ideeën en acties. Vanuit de website willen we ook met nieuwsbrieven zoveel mogelijk mensen betrekken.

Er is namelijk best veel te vertellen. Verduurzamen is zo’n algemene term. En het is allemaal nieuw en vreemd en onwennig. Maar als er een wijk is waar we als buurt vernieuwend en gezamenlijk iets kunnen doen, dan is het wel hier in de Wierden/Velden. Want we zijn hier al jarenlang vernieuwend en gezamenlijk bezig met onze eigen publieke ruimte. Er is geen wijk meer geschikt om dit te doen, dan die van ons. En daarom helpt de gemeente Almere ons en hebben wij ondersteuning van de landelijke organisatie Buurkracht.

Het eerste wat we doen is zoveel mogelijk data verzamelen. Als we weten hoe in onze wijk de verhoudingen liggen tussen het verbruiken van stroom en het opwekken, kunnen we daar waarschijnlijk voordeel uit halen. De stroom die wij zelf opwekken is stroom die we kunnen gebruiken ín de wijk. Want met het stroomnet onder de grond zijn alle huizen met elkaar verbonden, zo kunnen we stroom met elkaar delen. Kunnen we iets bedenken om die stroom ook met elkaar te verrekenen? Dan kost ons dat misschien veel minder, dan wanneer we het kopen van de energieleverancier. Want: geen kosten, geen winst, geen belasting. 

Maar hoe dan?

Ja, dat weet nog niemand. En precies daarom willen we met de EARN-E’s éérst uitzoeken hoe verbruik en opwekking in onze buurt in elkaar zit. Wat een EARN-E is lees je elders op de site. En we komen er nog op terug. En we komen vast en zeker ook met nieuwe ideeën, gezamenlijke acties voor zonnepanelen, zonnecollectoren of groene daken. En wie weet wat nog meer. Weet je al wat, laat maar horen dan. Denk mee.